Fen-Edebiyat FakültesiMatematik

Matematik

Komisyonlar


Ders Dağılımı ve Organizasyonu Komisyonu 

Doç. Dr. Faruk Uçar

Doç. Dr. Bülent Yılmaz

Doç. Dr. Hülya Bağdatlı Yılmaz

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Af, Yatay, Merkezi Yerleştirme vb.)

Doç. Dr. Uğur Şengül (Başkan)

Yard. Doç. Dr. Füsun Nurcan

Araş. Gör. Burhan Tiryakioğlu

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Yedek)

Yard. Doç. Dr. Nilgün Yıldız

Yard. Doç. Dr. H. İbrahim Çelik

Araş. Gör. Suat Koç

 

Sınav, Mazeret Sınavları ve Tek Ders Programları Komisyonu:

Doç. Dr. Neşe Dernek

Yard. Doç. Dr. Filiz Akça

Öğr. Gör. Ercan Gürvit


ÇAP ve YANDAL Programları Komisyonu

Prof. Dr. Ünsal Tekir

Yard. Doç. Dr. H. İbrahim Çelik

Araş. Gör. Dr. Emel A. Uğurlu

 

Ulusal ve Uluslararası Ofis Komisyonu:

Doç. Dr. Bülent Yılmaz (FARABİ)

Doç. Dr. Taylan Şengül (ERASMUS)

Doç. Dr. Faruk Uçar (MEVLANA)

 

Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu:

Doç. Dr. Bülent Yılmaz

Öğr. Gör. Ercan Gürvit

 

Strateji Planlama ve Geliştirme Komisyonu:

Doç. Dr. Faruk Uçar

Doç. Dr. Taylan Şengül

Doç. Dr. Uğur Şengül

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (anket faaliyetleri):

Doç. Dr. Dursun Üstündağ

Yard. Doç. Dr. Nilgün Yıldız

Öğr. Gör. Dr. Gülten Kaşoğlu

 

Akademik Faaliyetler ve Bilimsel Organizasyonlar Komisyonu:

Doç. Dr. Faruk Uçar

Doç. Dr. Bülent Yılmaz

Öğr. Gör. Ercan Gürvit

 

Sanayi ile İşbirliğini Geliştirme Komisyonu:

Prof. Dr. Ünsal Tekir

Yard. Doç. Dr. Füsun Nurcan

Araş. Gör. Burhan Tiryakioğlu

 

Mali (Döner Sermaye) Kaynakları Geliştirme Komisyonu:

Doç. Dr. Neşe Dernek

Yard. Doç. Dr. Filiz Akça

Öğr. Gör. Dr. Gülten Kaşoğlu

 

Etik Kurul Komisyonu

Prof. Dr. Ünsal Tekir

Araş. Gör. Dr. Emel A. Uğurlu

Araş. Gör. Ezgi Erdoğan

 

İş Güvenliği ve Altyapı Geliştirme Komisyonu:

Yard. Doç. Dr. H. İbrahim Çelik

Yard. Doç. Dr. Nilgün Yıldız

Yard. Doç. Dr. Füsun Nurcan

 

Mezuniyet ve Mezunlar ile İlişkiler Komisyonu:

Doç. Dr. Uğur Şengül

Doç. Dr. Hülya Bağdatlı Yılmaz

Araş. Gör. Ezgi Erdoğan

 

Sosyal Faaliyetler Komisyonu:

Doç. Dr. Taylan Şengül

Yard. Doç. Dr. Filiz Akça

Öğr. Gör. Dr. Gülten Kaşoğlu
 

Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Neşe Dernek

Doç. Dr. Dursun Üstündağ

Doç. Dr. Hülya Bağdatlı Yılmaz

 

Bilişim ve Web Sayfası Komisyonu

Doç. Dr. Dursun Üstündağ

Araş. Gör. Suat Koç

 

 

Bu sayfa Matematik tarafından en son 01.01.2017 21:15:47 tarihinde güncellenmiştir.