Books

 

  Dennis G. Zill, Patrick D. Shanahan, DERNEK, A.  (2013) Kompleks Analiz ve Uygulamaları, Nobel Yayın evi, İstanbul(2. Basımdan Çeviri)

 

YILMAZ, B. (2013) İstatistik, Nobel Yayın Evi, İstanbul.

 

ÇALLIALP, F., TEKİR, Ü. (2009), Değişmeli Halkalar ve Modüller,Birsen Yayın evi İstanbul

 

    DERNEK, A. (2011, 4.baskı). Genel Matematik. Nobel Yayınevi, İstanbul

 

    DERNEK, A. (2009, 2.Baskı). Analiz I. Nobel Yayınevi İstanbul

 

   DERNEK, A. (2010). Çüzümlü Analiz Problemleri. Nobel Yayınevi İstanbul

 

   DERNEK, A., DERNEK, N., (2011 (3.Baskı)). Diferansiyel Denklemler. Birsen Yayın evi İstanbul

 

 DERNEK, A. N. (2009, 2.Baskı). Kısmi Türevli Denklemler ve Çözümlü Problemler. Nobel Ankara

 

   ERGUN, N., (2005),Kümeler Teorisine Giriş, Nobel Yayın evi,İstanbul

 

USTUNDAĞ, D. (2005). Mathematica' ya Giriş. Alfabe Basın Yayın Istanbul

 

 

 AKDOĞAN, S. & SABAN, G. (1987). Genel Matematik Alıştırmaları İkinci Kısım. Marmara Üniversitesi 

  AKDOĞAN, S.,SABAN, G., YAVUZTÜRK, F. &YAVUZTÜRK, N. (1985). Genel Matematik Alıştırmaları. T.C. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

 

 

 


This page updated by Mathematics on 23.08.2020 14:29:52

QUICK MENU