Faculty of Arts and SciencesMathematics

Mathematics

Books

 AKDOĞAN, S. & SABAN, G. (1987). Genel Matematik Alıştırmaları İkinci Kısım. Marmara Üniversitesi 

  AKDOĞAN, S.,SABAN, G., YAVUZTÜRK, F. &YAVUZTÜRK, N. (1985). Genel Matematik Alıştırmaları. T.C. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

ÇALLIALP, F., TEKİR, Ü. (2009), Değişmeli Halkalar ve Modüller,Birsen Yayın evi İstanbul

 

  Dennis G. Zill, Patrick D. Shanahan, DERNEK, A.  (2013) Kompleks Analiz ve Uygulamaları, Nobel Yayın evi, İstanbul(2. Basımdan Çeviri)

    DERNEK, A. (2011, 4.baskı). Genel Matematik. Nobel Yayınevi, İstanbul

    DERNEK, A. (2009, 2.Baskı). Analiz I. Nobel Yayınevi İstanbul

   DERNEK, A. (2010). Çüzümlü Analiz Problemleri. Nobel Yayınevi İstanbul

   DERNEK, A., DERNEK, N., (2011 (3.Baskı)). Diferansiyel Denklemler. Birsen Yayın evi İstanbul

 

 DERNEK, A. N. (2009, 2.Baskı). Kısmi Türevli Denklemler ve Çözümlü Problemler. Nobel Ankara

   ERGUN, N., (2005),Kümeler Teorisine Giriş, Nobel Yayın evi,İstanbul

USTUNDAĞ, D. (2005). Mathematica' ya Giriş. Alfabe Basın Yayın Istanbul

 

YILMAZ, B. (2013) İstatistik, Nobel Yayın Evi, İstanbul.

 

 

 

This page updated by Mathematics on 01.01.2017 18:51:17